Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'aplicació efectiva de la Directiva 2006/123 / CE.

1.- Estat del procediment legislatiu. 

La proposta de Directiva del Parlament i del Consell de la UE sobre l’aplicació efectiva de la Directiva 2006/123/CE i relativa als serveis en el mercat interior pel que s’estableix un procediment de notificació per als règims d’autorització i el requisits relacionats amb els serveis va ser presentada al Parlament i al Consell per la comissió l’onze de gener de 2017 de la mà de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes. 

El Comitè de les Regions va presentar els seu dictamen preceptiu no vinculant l’onze d’octubre de 2017, a l’hora el Comitè Econòmic i Social va emetre el seu dictamen el dia 31 de maig del 2017. 

Actualment, la proposta de la Comissió està seguint el procediment colegislatiu ordinari i es troba en fase de debat en el Consell de la Unió Europea.

2.- Contingut de la proposta

Arran de les avaluacions de la Comissió respecte al funcionament de l’actual Directiva Europea de serveis, la Comissió presenta un instrument legislatiu autònom que modernitza l’actual procediment de notificació amb la finalitat de fer complir millor les disposicions vigents en la citada directiva. Amb aquesta modificació s’estableix un procediment més eficaç i eficient que eviti que els Estats membres adoptin règims d’autorització o determinats requisits que no s’ajustin a la Directiva de Serveis (que atemptin contra el principi de lliure competència).

En aquest sentit, la proposta de Directiva no modifica la Directiva de serveis en vigència més enllà de la revisió necessària de les seves disposicions específiques sobre el procediment de notificació. La Comissió presenta aquesta proposta amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència, eficàcia i coherència del procediment de notificació, eviti que els estats aprovin disposicions normatives que introdueixin règims competencials discriminatoris, injustificats i desproporcionats. Així doncs, la Comissió s’empara rere el dret a la llibertat d’empresa recollida i consagrada en la Carta dels Drets Fonamentals de la UE,  article 16.   

Així doncs, d’acord amb el seu article 3, la reforma inclou l’obligació dels Estats de notificar a la Comissió qualsevol projecte de mesura que introdueixi requisits o regiments d'autorització exposats a continuació: 

a) els règims d'autorització a tenor de l'article 9, apartat 1, de la Directiva 2006/123 / CE; 

b) els requisits als quals es fa referència a l'article 15, apartat 2, de la Directiva 2006/123 / CE; 

c) els requisits que afecten a la lliure prestació de serveis contemplats en l'article 16, apartat 1, paràgraf tercer, i en l'article 16, apartat 3, primera frase, de la Directiva 2006/123 / CE; 

d) el requisit de subscriure un segur o garantia de responsabilitat professional o un acord similar, conforme al disposat en l'article 23 de la Directiva 2006/123 / CE; 

e) el requisit d'exercir una activitat específica exclusivament o de forma que restringeixi l'exercici conjunt o en associació de diferents activitats, com es menciona a l'article 25 de la Directiva 2006/123 / CE.

Els estats membres comunicaran la mesura adoptada en el període de dues setmanes a partir de la seva adopció. Així mateix, des de la recepció per part de la Comissió s’iniciarà una consulta de duració màxima de 3 mesos entre l’Estat notificant, altres estats membres i la comissió. En un termini de dos mesos a partir que s’iniciï el període de consulta, els Estats membres podran formular observacions a l’estat membre notificant. Si no s’han iniciat consultes dins del període de dos mesos el període de consultes cessarà d’immediat així com assenyala l’article 5 de la proposta de Directiva. 

Abans del tancament del període de consulta a què ens hem referit la Comissió podrà alertar a l'Estat membre notificant la seva preocupació en relació a la compatibilitat del projecte de mesura notificat amb la Directiva 2006/123 / CE i de la seva  intenció d'adoptar una decisió conforme al règim de decisions que articula la directiva (art. 7) 

Després de la recepció de l’alerta, l'Estat membre notificant no podrà adoptar el projecte en un termini de tres mesos a partir del tancament del període de consulta.

Així doncs, d’acord amb l’article 7, en cas de que la Comissió hagi emès una alerta de conformitat, podrà, en un termini de tres mesos a partir de la data de tancament del període de consulta, adoptar una decisió per la qual es declara que el projecte de mesura és incompatible amb la Directiva 2006/123 /CE, demanant a l'Estat membre en qüestió que s’abstingui d'adoptar el projecte de mesura o, si la referida mesura ja ha  estat adoptada contravenint el disposat en l’article 3 que la derogui. 

La Comissió amb la citada modificació del procediment de notificació pretén instaurar un model amb “control previ de legalitat” que permeti a la Comissió, ex ante a la seva aplicació, la derogació de dret nacional contrari a les disposicions contingudes a la Directiva de Serveis.  

17-01-2019


Antoni Mut Pinya, 

Brussel•les. 

Llistat d'informes Compartir Imprimir