Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información

Centre Balears Europa

Centre Balears Europa

Llistat d'informes Compartir Imprimir
Nota a les sessions de l'acadèmia de formació de l'Assemblea de Regions Europees

1.- Presentació de l’oficina regional de València. (18/03/08)

Dona la conferència el senyor Juan Manuel Revuelta, Responsable de l’oficina.

A la presentació s’explicà el funcionament de la Delegació de la Comunitat Valenciana.

Aquesta consisteix en una fundació, sense ànim de lucre, formada per membres de les diferents administracions públiques del territori de València (Comunitat Valenciana, Municipis i Mancomunitats de Municipis) així com capital privat, i altres agents (sindicats i cambres de comerç).

Les funcions principals de la Fundació són de servir d’enllaç, suport, i formació als agents de la comunitat Valenciana als diferents àmbits d’actuació de les institucions europees.

Han col·laborat en la consecució de fons europeus per a diferents actuacions. S’explica que volen actuar i implicar als diferents agents de la comunitat valenciana (societat civil –que és la seva prioritat- i empresaris, inclòs el petit empresari), i que la dificultat més important amb la que es troben és la falta de implicació d’aquests agents als que cal insistir per a que s’impliquin als diferents projectes europeus.

Així mateix la fundació té representació al Comitè de les Regions i fa les funcions de secretariat d’alguns esdeveniments d’aquest.

Col·laboren en la formació de professionals provinents d’altres indrets de tota Europa i estan oberts a propostes.

2.- Presentació del programa LIFE+. (18/03/08)

La conferència fou a càrrec de la Sta. Laura Bas, empleada a l’oficina de València i fou presentada com la Responsable de les matèries de Medi Ambient i Agricultura, per part de la Comunitat Valenciana.

S’explica, amb caràcter general, el programa LIFE+ fent referència a la normativa on es troba regulat, s’indica el pressupost del projecte, es fa menció als calendaris anteriors i previsions dels futurs, i es menciona el procediment d’atorgament dels corresponents ajuts, així com els criteris de selecció (dona molta importància als valors afegits dels diferents projectes tals com la innovació, la formació, la informació, tot explicant, per exemple, que es valora molt positivament que un augment de infraestructures hauria d’estar vinculat a un valor afegit de innovació).

Finalment exposà un conjunt de projectes que s’han desenvolupat a la Comunitat Valenciana, amb el programa LIFE+.

La conferència fou molt genèrica, sense aprofundir detingudament a cada un dels extrems del programa LIFE+.

No obstant analitzada la normativa, que sí es va indicar, pot assenyalar-se el següent:

1.- El 23 de maig de 2007 el Parlament Europeu i el Consell adopten el Reglament 614/2007 (publicat al DOUE L149/1 de 9 de juny de 2007) relatiu a l’instrument financer per al medi ambient (LIFE+).

2.- Aquest Reglament respon a la insuficiència dels altres instruments financers horitzontals de la comunitat per a dur a terme la política ambiental comunitària.

3.- Els beneficiaris dels ajuts poden ser entitats, agents i institucions públiques o privades, i està prevista la participació de determinats països tercers.

4.- Els projectes han de perseguir la implementació de les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient –encara que es recullen un conjunt d’objectius específics pels components concrets de: biodiversitat i natura, política i governança, informació i formació-, i han de ser coherents, viables, i rendibles. S’exigeix que tinguin un “valor afegit” (per ser de les millors pràctiques, per la seva innovació o el caràcter demostratiu, que siguin campanyes de sensibilització i formació especial pels agents de prevenció d’incendis i que siguin projectes relatius al forest i interaccions mediambientals, harmonitzats, globals i a llarg termini).

5.- A la pàgina web de la Comissió s’assenyala que la pròxima convocatòria serà, aproximadament a mitjans de juliol.

FONTS: http://ec.europa.eu/environment/life/ (amb enllaços a la normativa, entre d’altres)

3.- Presentació del setè programa marc (18/03/2008)

La presentació fou feta per Luisa Poclen, de la regió de Venezia.

La conferenciant començà explicant els documents que varen servir de base per a l’adopció del programa (el llibre verd de innovació de l’any 1995 i l’acord relatiu a l’Espai Europeu de Investigació (ERA) a l’any 1999) i que es tracta d’un programa que trobà recolzament a l’estratègia de Lisboa.

Explicà que els Programes Marc Comunitaris per al desenvolupament tecnològic i la investigació es concreten en quatre programes o àmbits: cooperació, idees, persones i capacitats, al que s’ha d’afegir un, el programa de investigació nuclear.

Respecte dels quatre programes marc indicà els objectes concrets de cada un d’ells, i les similituds i diferències.

El programa de cooperació és relatiu a activitats de investigació de diverses entitats científiques, en cooperació transnacional, als àmbits del coneixement i la tecnologia. Existeixen deu àrees diferents: Salut; Alimentació, agricultura i biotecnologia; Informació i comunicació; Nanotecnología; Energia; medi ambient; Transports; socioeconomia i humanitats; espacial; seguretat

El programa de idees és relatiu a la formació i desenvolupament a l’àmbit d ela investigació. És un programa que persegueix estimular la investigació científica independent i desenvolupar el potencial científic humà europeu.

El programa Persones, persegueix incentivar la mobilitat, la formació i la trajectòria professional dels investigadors. Un dels seus instruments són les accions “Marie Curie”.

El programa capacitats persegueix augmentat la capacitat de investigació i innovació a Europa. Comprèn diferent sectors amplis, als que s’inclouen les Petites i mitjanes empreses. Enuncià set àrees: Infraestructures, PIME; regions de coneixement, potencials de investigació i convergència de regions, Ciència en la societat, coherència a les polítiques de investigació, Cooperació internacional,

La participació als projectes sembla que està oberta a «Qualssevol » -no quedà clar a la conferència si estava oberta o no a les persones físiques. A la pàgina web sembla que es recull la participació de persones físiques.

Com a objectius del programa s’assenyalaren: la cooperació, el networking, l’excel·lència dels projectes i la maximització de la mobilitat (comunicar la investigació a nivell regional).

Respecte del finançament s’assenyalà la possibilitat de projectes de col·laboració, networking i coordinació.

FONTS : http://cordis.europa.eu/ (amb diferents enllaços).

19-03-2008

Juanjo García Paradela
Consultor Medi Ambient

environmentcbalears.eu
Llistat d'informes Compartir Imprimir