Convocatòria europea - Programa
BEQUES INDIVIDUALS D’INVESTIGACIÓ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 2020
Objectiu

Millorar el potencial creatiu i innovador d’investigadors experimentats, que desitgen diversificar la seva competència individual en termes d’adquisició d’habilitats mitjançant formació avançada, mobilitat internacional i intersectorial. Ofereixen oportunitats a investigadors de qualsevol nacionalitat per adquirir i transferir nous coneixements i treballar en la investigació i la innovació a Europa (estats membres de la UE i a països associats a Horizon 2020) i més enllà.

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació12-05-2020
Data límit09-09-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;o
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)