Convocatòria europea - Programa
Incentivació dels valors europeus mitjançant iniciatives esportives en l'àmbit municipal
Objectiu

Aquesta activitat preparatòria s'executarà en dues partides:

L'objectiu general de la partida 1 consisteix a fomentar la capacitació, per així donar suport a les organitzacions que promoguin valors comuns a través del desenvolupament de l'esport en l'àmbit municipal a tota la UE.

L'objectiu general de la partida 2 consisteix en donar suport a la creació de xarxes de contactes i les activitats d'intercanvi d'informació entre municipis, en àrees relatives a l'esport.

Activitats a desenvolupar

Alguns exemples d'activitats són:

Partida 1: Mesures de capacitació
- Desenvolupar activitats de capacitació per millorar l'autonomia i governança de les organitzacions sol·licitants.
- Promoure / atorgar visibilitat als esforços realitzats en l'àmbit municipal per promoure l'esport i l'activitat física a tota la UE.
- Facilitar la posada en comú de bones pràctiques entre municipis a escala de la UE en àrees relacionades amb l'esport i el benestar.
- Donar suport iniciatives com ara les activitats esportives dutes a terme en l'entorn municipal i el seu objectiu sigui la promoció de valors europeus comuns

Partida 2: Mesures sobre les xarxes de contactes
- Establir col·laboracions amb altres municipis de la UE en qüestions relatives a l'esport, la salut i el benestar.
- Contribuir que flueixi l'intercanvi d'informació entre municipis a escala de la UE amb relació a les iniciatives esportives.
- Fer que els ciutadans participin i incrementar la seva conscienciació a escala local al voltant dels valors europeus comuns promoguts mitjançant iniciatives com les activitats esportives

Tipus de destinataris o socis

Obert a qualsevol tipus d'organització constituïda a la Unió Europea

Data de publicació07-06-2018
Data límit29-06-2018
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
DG EAC  eac-sport@ec.europa.eu 

Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
Pressupost o finançament

1 milion d'euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

tourismcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)