Convocatòria europea - Programa
Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit de la política agrícola comuna (PAC) per 2018
Objectiu
 • Generar confiança en la Unió Europea i entre tots els ciutadans, agricultors i no agricultors per igual. La política agrícola comuna (PAC) és una política per a tots els ciutadans de la UE i els beneficis que aquesta els brinda s'han de demostrar clarament. Les qüestions i els missatges claus han de ser plenament coherents amb l'obligació legal de la Comissió de dur a terme mesures d'informació sobre la PAC.
 • Conscienciar l'opinió pública de la importància que revesteix l'ajut concedit per la UE a l'agricultura i al desenvolupament rural a través de la PAC.
 • Col·laborar amb les parts interessades (principalment agricultors i altres parts actives del món rural) per tal de donar a conèixer millor la PAC a les seves circumscripcions i entre el públic en general.
Activitats a desenvolupar

Proposar mesures d'informació que han d'abastar específicament la contribució de la PAC:

 • a la millora de l'ocupació, del creixement i de la inversió en les zones rurals i al manteniment de comunitats rurals viables a tota la UE
 • al foment dels coneixements, la innovació i la digitalització en el sector agrícola
 • a la millora de la sostenibilitat mediambiental i la resistència enfront del canvi climàtic
 • a la consolidació del relleu generacional i el teixit socioeconòmic de les zones rurals
 • a una remuneració justa als agricultors de la cadena agroalimentària per mantenir la viabilitat de la producció agrícola europea i el futur del model agrícola familiar
 • al foment d'hàbits alimentaris saludables en nens i adults, amb el consum d'aliments segurs, de qualitat i produïts de forma sostenible i la distribució de productes agrícoles en el marc del programa de la UE destinat als centres escolars, com a contribució important a l' iniciativa de la Comissió en pro d'una vida saludable
Consultar la web per més informació sobre les mesures subvensionables.
Tipus de destinataris o socis
 • Entitats i organitzacions agrícoles/rurals de la Unió Europea 
 • Agricultors
 • Altres parts actives del món rural
Data de publicació13-10-2017
Data límit15-12-2017

Data límit de presentació de propostes - 15 de decembre de 2017
El període d'execució indicatiu de la mesura d'informació està comprès entre l'1 de maig de 2018 i el 30 d'abril de el 2019.

Organitzador / Contacte

Comissió Europea
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Web o e-mailhttps://euroalert.net/call/3590/ayuda-para-medidas-de-informacion-en-el-ambito-de-la-politica-agricola-comun-pac-para-2018
Pressupost o finançament

La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes és de 4,00 millions €

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

agriculturecbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)