Convocatòria europea - Programa
Convocatòria de COSME 2017 - Xarxes d'incubadores europees per a la innovació basada en la creativitat COS-EINET
Objectiu

L'objectiu principal de l'acció és donar suport a la creació, desenvolupament i escalat d'empreses dels sectors de la moda i el turisme a través d'incubadores que integren les competències creatives, artístiques i de disseny de les CCI (Indústries Culturals i Creatives) amb tecnologia , ciència i altres experiències rellevants.

Objectius específics de l'acció:

Facilitar i reforçar la col·laboració intersectorial entre incubadores, acceleradores i laboratoris, així com altres agents pertinents dels països de la UE i dels països participants en COSME, tenint en compte les cadenes de valor pertinents;

Donar suport a una sèrie d'empreses innovadores i PIME durant un període necessari perquè creixin i ampliïn les seves activitats empresarials.

Activitats a desenvolupar

Facilitar i reforçar la col · laboració intersectorial entre les organitzacions pertinents (incubadores, acceleradors, laboratoris, universitats, centres de recerca i altres organitzacions de suport empresarial) es pot fer, en particular, mitjançant:
-Mapant les iniciatives i els actors rellevants, oportunitats i reptes per als sectors;
-Organització de les activitats de networking, tallers, visites d'estudi, esdeveniments que permetin l'aprenentatge, l'intercanvi de coneixements i les bones pràctiques, inclòs l'aprofitament dels fons públics i la inversió privada.
- Organització de xarxes, processos de concordança, hackathons i / o qualsevol altre esdeveniment rellevant que reuneixi dissenyadors, proveïdors de tecnologia, start-ups, pimes, científics, artistes, etc.
- Establiment d'una plataforma dedicada a Internet;-Involucrar a altres actors que abasten diferents parts de la cadena de valor corresponent, incloses universitats, centres de recerca i tecnologia, productors de materials, grans marques, etc.
- Desenvolupar i provar models de suport a llarg termini que ajudin a les empreses innovadores a créixer;
-Establir la cooperació amb la Xarxa Enterprise Europe (EEN).

Tipus de destinataris o socis

Els candidats elegibles han de ser, en la seva totalitat o en part, públics o privats; els organismes privats han de estar degudament constituïts i registrats sota la legislació nacional.

Els sol·licitants han de ser persones jurídiques que formen un Consorci (una xarxa) d'empreses d’incubadores, acceleradors i organitzacions de suport a empreses que presten suport empresarial a les pimes i empreses de nova creació.

Es tracta d'una llista no exhaustiva dels tipus d'entitats que es poden aplicar:

- organitzacions sense ànim de lucre (privades o públiques);

- empreses d’incubadores, acceleradors, laboratoris, universitats o institucions educatives, centres de recerca i altres organitzacions de suport empresarial rellevants que proporcionen suport comercial a les pimes i Start-ups.

- autoritats públiques (nacionals, regionals, locals);

- entitats sense ànim de lucre.

Data de publicació19-07-2017
Data límit19-10-2017
Organitzador / Contacte

Comissió Europea
Innovació i Recerca. 
EASME-COSME-Incubation-Networks-2017@ec.europa.eu

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EINET-2017-3-04/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/de
Pressupost o finançament

2,60 milions €

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Antonio Morell
Brussel·les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)