Convocatòria europea - Programa
Convocatòria del Programa LIFE 2017. Subprograma Acció pel Clima.
Objectiu

LIFE+ Acció pel Clima recolzarà projectes que desenvolupin formes innovadores per respondre als desafiaments del canvi climàtic a Europa.
- Contribuir a la transició cap a una baixa emissió de carboni i una economia resistent al clima
- Millorar el desenvolupament, l'aplicació i el compliment de la política i la legislació de canvi climàtic de la UE.
- Donar suport a l'execució del 7è Programa de Medi ambient.

Activitats a desenvolupar

-Projectes “tradicionals”; Contribuir a la reducció d’emissions de gas d’efecte hivernacle, implementar i desenvolupar la legislació de la UE, millorar les bases de coneixement per al desenvolupament, evaluació, seguiment i implementació d'accions de mitigació del canvi climàtic, el foment de tecnologies innovadores i instruments de mitigació del canvi climàtic.

1. LIFE Mitigació del Canvi Climàtic.

2. LIFE Adaptació al Canvi Climàtic.

3. LIFE Governança i Informació Climàtica.

- Projectes integrats; projectes de desenvolupament a gran escala territorial, plans d'acció climàtica (escala regional, multiregional, nacional o transnacional), estratègies o plans de treball exigits per la legislació climàtica específica de la Unió, desenvolupada per les autoritats dels Estats membres. Principalment a les àrees de mitigació i adaptació al canvi climàtic, garantint al mateix temps la participació de les parts interessades i promovent la coordinació i la mobilització d'almenys una altra font de financiació rellevant pública o privada.

- Projectes d'Assistència Tècnica; Els projectes d'assistència tècnica proporcionen suport financer per ajudar als sol·licitants a preparar projectes integrats.

Tipus de destinataris o socis

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats Membres de la UE.

Data de publicació28-04-2017
Data límit07-09-2017
Organitzador / Contacte

Direcció general de Medi ambient. Comissió Europea

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
Pressupost o finançament

83,43 milions d’euros

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Carlos Cañellas Bonet
Brussel-les

El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)