Convocatòria europea - Programa
Premi Horitzó- Fotovoltaics fan història (H2020-LCE-PRIZES-2016-02)
Objectiu

Es premiarà els edificis de districtes urbans històrics protegits per la Unió Europea que gaudeixin d’un sistema fotovoltaic per a generar i subministrar electricitat pel seu propi consum.

De tal forma, el premi busca incentivar la integració de nous sistemes fotovoltaics i fomentar el desenvolupament d’un millor disseny arquitectònic i estètic que tingui un impacte poc invasiu en el recinte i tingui una intrusió mínima en l’estructura de l’edifici.

De la mateixa manera, es vol promoure la inversió privada i pública per a solucions similars a tota Europa.

Activitats a desenvolupar

Es premiarà la candidatura que demostri la millor solució tenint en compte els següents criteris acumulatius:

- Un sistema fotovoltaic integrat en noves construccions: màxim 20 punts

- Un disseny arquitectònic i estètic d’alta qualitat amb un impacte mínim o poc invasiu en el recinte: màxim 20 punts

- Fiabilitat, facilitat de manteniment i seguretat d’operació: màxim 20 punts

- Baixos costs d’operació i manteniment, estalvi energètic i reducció de les emissions de C02: màxim 20 punts

- Participació del públic: màxim 10 punts

- Escalabilitat i adaptació a diferents llocs i diferents tipus d’edificis: màxim 10 punts

Tipus de destinataris o socis

Ens legalment constituïdes a la Unió Europea

Data de publicació11-07-2016
Data límit26-09-2018

Més informació en el següent enllaç

Organitzador / Contacte

Directorate-General for Research and Innovation
European Commission
B-1049 Brussels 
Belgium

Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Close
Pressupost o finançament

0.75M €

Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Maria Terron 

energycbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)