Convocatòria europea - Programa
Convocatòries de finançament en el marc d’Horitzó 2020 pel desenvolupament rural i la bioeconomia
Objectiu

La Comissió Europea ha presentat les noves convocatòries de finançament pel 2017 per a projectes en el marc del programa Horitzó 2020 sota la branca dels reptes socials. En aquest sentit, durant el període vinent hi haurà 12 convocatòries relacionades amb la seguretat alimentaria, agricultura i forestació sostenible, recerca marina i marítima i bioeconomia

Activitats a desenvolupar

1 – Nous criteris de gestió política i governança

RUR-02-2017: Coastal-rural interactions: Enhancing synergies between land and sea-based activities: Millorar les interaccions entre les zones costaneres i territoris d’interior per potenciar accions multisectorials en innovació que involucrin a grups de productors, negocis i autoritats públiques.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-03-2017: Towards 2030 - policies and decision tools for an integrated management of natural resources: 
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-05-2017: Novel public policies, business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services: Desenvolupament de noves polítiques públiques, models de negoci i mecanismes per internacionalitzar el valor socioeconòmic i contribuir a l’abastiment sostenible.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017


2- Noves cadenes de valor i models de negoci

RUR-09-2017: Business models for modern rural economies: Creació d’eines orientades al mercat per a nous emprenedors
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017


3- Innovació i desenvolupament d’habilitats professionals

RUR-10-2016-2017: Thematic Networks compiling knowledge ready for practice: Recollir, compartir i presentar bones pràctiques ja existents i resultants de recerques per ser aplicades a la pràctica.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-12-2017: Networking European farms to boost thematic knowledge exchanges and close the innovation gap: Creació de xarxes amb la capacitat de recollir les necessitats pràctiques, desenvolupar nous lligams amb gestors i incrementar les interaccions entre la recerca i la pràctica.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-13-2017: Building a future science and education system fit to deliver to practice: Millorar l’eficiència per augmentar les bones pràctiques a cada àrea.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-15-2017: The benefits of working with others – fostering social capital in the farming sector: Capacitar als agricultors i ramaders per treballar en xarxes de col·laboració.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

RUR-16-2017: Optimising interactive innovation project approaches and the delivery of EU policies to speed up innovation in rural areas: Portar la innovació i actor d’empoderament al sector agrari.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017


4- Innovació de base biològica

BB-02-2017: Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries and bio-based products:
Desenvolupar i implementar mètodes per recollir dades sobre productes de base biològica per ser afegits a l’Eurostat.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

BB-03-2017: Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change and natural disturbances: Desenvolupar estratègies i eines que contribueixin a combatre el canvi climàtic i els canvis a la natura considerant aspectes de la biodiversitat.
Data límit: Pròxima convocatòria del 04/10/2016 al 14/02/2017

BB-05-2017: Bio-based products: Mobilisation and mutual learning action plan: Desenvolupar i implementar Plans d’Acció que involucrin als ciutadans per assegurar que la recerca i la innovació en els productes de base biològica responen a les necessitats de tots els actors.
Data límit: Pròxima convocatòria del 14/10/2016 al 14/02/2017

Tipus de destinataris o socis
Data de publicació30-06-2016
Data límit14-02-2017
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttp://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challenge2_info_day_event_2016_en.htm
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per

Brussel·les

Beatriz Marín 

researchcbalears.eu
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)