Convocatòria europea - Programa
Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial per al diagnòstic i el tractament del càncer pediàtric
Objectiu

Donar suport al desenvolupament d’enfocaments multinacionals per facilitar la captació de dades sobre càncer pediàtric de diverses fonts, i crear una xarxa de parts interessades per explorar les aplicacions de les tecnologies d’intel·ligència artificial en el càncer pediàtric

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació16-07-2020
Data límit18-08-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-aipc-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)