Convocatòria europea - Programa
Acció preparatòria en el camp de la Intel·ligencia Arficial i big data per a administracions regionals i locals (plataforma europea de les regions)
Objectiu

Donar suport a l’establiment d’una plataforma paneuropea que faciliti l’aprofitament i l’ús de la Intel·ligència Artificial i Big Data per part de les administracions públiques regionals i locals de tota Europa, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l'efectivitat de l’administració pública en la prestació de serveis centrats en els usuaris. 

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació15-07-2020
Data límit10-09-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)