Convocatòria europea - Programa
Implementació del següent cicle sexennal de la Directiva Marc de l'Estratègia Marina europea
Objectiu

Donar suport a la preparació dels propers 6 anys del cicle d’implantació de la MSFD mitjançant les estratègies marines. 

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació14-07-2020
Data límit30-09-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/environment/funding/msfd_2020.htm
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)