Convocatòria europea - Programa
Music Moves Europe: esquema de suport innovador per a un ecosistema musical sostenible
Objectiu

Contribuir a una recuperació verda, digital, justa i resistent de l’ecosistema musical europeu

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicació14-07-2020
Data límit15-09-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/eac-s15-2020_-_call_for_proposals-eac-s15-2020.pdf
Pressupost o finançament
Nombre de Socis1Mínim: - Màxim:
Idioma/es en què es pot presentar la sol·licitud
Elaborat per
El finançament europeu dels projectes està subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentació i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Martín (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)