Convocat騬ia europea - Programa
Acreditaci贸 Erasmus en els 脿mbits de l'educaci贸 d'adults, l'educaci贸 i formaci贸 professionals i l'educaci贸 escolar
Objectiu

L'acreditació Erasmus és una eina per a les organitzacions d'educació i formació (en els àmbits de l'educació d'adults, l'educació i formació professionals i l'educació escolar) que volen obrir-se a l'intercanvi i la cooperació transfronterers. La concessió de l'acreditació Erasmus confirma que el sol·licitant ha establert un pla per executar activitats de mobilitat d'alta qualitat en el marc d'una iniciativa més àmplia de desenvolupament de la seva organització.

Activitats a desenvolupar
Tipus de destinataris o socis
Data de publicaci08-07-2020
Data l韒it29-10-2020
Organitzador / Contacte
Web o e-mailhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
Pressupost o finan鏰ment
Nombre de Socis1M韓im: - M鄕im:
Idioma/es en qu es pot presentar la sol穕icitud
Elaborat per
El finan鏰ment europeu dels projectes est subjecte a les bases del programa i els acords entre els socis.
Si heu de menester ajuda externa per a la complimentaci i el seguiment del programa o projecte, podeu contactar amb la senyora Pilar Gomila a Mallorca (pgomila@cbe.caib.es, 971 78 43 42), i la senyora Yolanda Vega San Mart韓 (yvega@cbe.caib.es, 971 78 44 60)