Transiciķ cap a una economia blava i verda a la Mediterrānia
En el marc del programa europeu Interreg Med, centrat en la cooperaciķ territorial transnacional per a la Mediterrānia, va tenir lloc l’esdeveniment “Transiciķ cap a una economia blava a la Mediterrānia” al Comitč de les Regions a Brussel•les.

L’economia blava reconeix la importància dels mars i oceans com a motors de l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement. El creixement blau, influït per l’economia verda, té com a objectiu un creixement respectuós amb el medi ambient i la creació  d’ocupació verda dins l’economia blava, és a dir, una ocupació de qualitat, sostenibles, respectuosos amb el medi ambient. Des de la UE es presta especial atenció a l’economia circular amb accions prioritàries com la prohibició de plàstics d’un sol ús, energia procedent de la biomassa, noves fonts d’energia renovable o transformar residus en matèria prima.

La primera part de l’esdeveniment va tenir com a ponents alts càrrecs de la Comissió Europea de la Direcció General d’Afers Marítims, la Direcció General de Recerca i Innovació i la Direcció General de Serveis Financers.

Els representants de la Comissió Europea, van fer èmfasi en la importància de fomentar la cooperació territorial, especialment entre països de la Mediterrània, per a un desenvolupament sostenible i promoure l’economia blava a través d’eines que la UE i els països han pogut combinar, entre les quals es troba el programa Interreg Med. Aquest tipus de programes aporten als països de la UE un diàleg estructurat per tal de promoure idees i projectes comuns, un progrés amb la iniciativa del oest de la Mediterrània i innovació en matèria d’economia sostenible. 

Des de la Comissió a més de crear un pla d’acció, es fa un  seguiment exhaustiu dels programes i les mesures adoptades pels països, es promouen activitats futures i la futura Comissió té l’intenció de desenvolupar un nou enfocament de les economies blaves sostenibles i estratègies marítimes.

Així mateix, es va destacar la importància de la participació del món financer per tal d’aconseguir les inversions addicionals al pressupost europeu per a projectes centrats en economia blava i verda. Els oceans representen un 70% de la superfície del planeta amb una fantàstica biodiversitat i són el centre de les polítiques de conservació, pel que es necessita capacitat financera per cobrir els riscs que puguin sorgir en aquest sentit. Hi ha moltes activitats en torn als oceans i mars, com energia marítima i biotecnologia, transport turisme, i moltes altres que els riscs poden representar incentius per als inversors. En el reglament financer per al finançament sostenible es tenen en compte molts aspectes i es necessita actuar des de dos nivells: desenvolupament principis d’alt nivell que acompanyin les decisions financeres i declaració dels principis financers de suport a l’economia blava.

Finalment, la Comissió va fer referència a la nova estratègia sobre la bioeconomia que combina la blava i la verda, desenvolupada transversalment per vàries Direccions Generals, amb 14 accions distintes basades en 3 pilars: reforçar i accelerar els biosectors i treballar en les inversions i mercats; aplicació d’accions en termes d’economia blava i verda (iniciativa Blue Med sobre investigació i innovació a la Mediterrània. i una iniciativa per a un mar sense plàstics); i invertir en el desenvolupament de competències per unir els termes d’economia blava i verda.

La segona part de l’esdeveniment va estar dedicada al l’exposició de diversos projectes finançats per Interreg Med, entre els que s’inclouen RE-LIVEWASTE, MISTRAL o  REINWASTE.

RE-LIVEWASTE és un projecte que presenta una solució tècnica per a reduir l’impacte mediambiental de l’agricultura industrial reduint el risc de contaminació dels aqüífers o  millorar la qualitat de vida dels animals a les granges, centrant-se en l’innovació i analitzant mostres, salvaguardant la tradició i especialitats locals afegint les oportunitats de l’economia circular i la protecció mediambiental.

MISTRAL té l’objectiu de crear un entorn favorable per a l’innovació i desencadenar tot el seu potencial en la Mediterrània, que doni suport a les comunitats per treballar juntes i connectar el món acadèmic amb el de la indústria. Per a MISTRAL, el creixement blau es centra en l’ús sostenible dels mars, preservar els hàbitats, preservar el medi ambient, i no malgastar els recursos i actius naturals dels que disposam. 

REINWASTE té un enfocament semblant però en una comunitat de creixement verd, amb el principal objectiu de limitar la producció de residus orgànics adoptant conceptes innovadors en l’agricultura i la indústria alimentària. REINWASTE vol reduir el residu orgànic, ja que si no es prenen mesures, l’any 2050 hi haurà més plàstics que peixos als oceans.

Per acabar, representants de la regió del sud de França, van parlar sobre l’emergència climàtica mundial i van compartir bones pràctiques per fer-ne front. La conca mediterrània és una de les zones més afectades pel canvi climàtic amb períodes de sequera prolongats, incendis forestals devastadors i pèrdua de biodiversitat. Per aquest motiu, es va fer una crida a la nova Comissió sobre la necessitat de cooperació a escala europea i la regionalització del fons europeu per als assumptes marítims i la pesca que permeti sostenir les localitats exemplars, incentivar-les i convertir-les en pioneres per a que es puguin replicar els seus exemples a altres comunitats.

14-11-2019

Aina Pascual Jaume
Brussel·les

Adreįa Brusselˇles: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu